Szigetszentmiklósi
Vackor Integrált Bölcsőde
bővítése új, önálló épülettel

2020.04.03: Új, önálló épülettel bővül a szigetszentmiklósi Vackor Integrált Bölcsőde


Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében a Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése tárgyú felhívásra 2016. május 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00066 azonosítószámú, Szigetszentmiklósi Vackor Integrált Bölcsőde bővítése új, önálló épülettel címmel. 2017. 07.06. napon kelt támogatási döntés szerint 399 991 490 Ft támogatásban részesültünk. A támogatási szerződés 2017.08.10-én aláírásra került a Nemzetgazdasági Minisztériummal.
Az Önkormányzat 2017. október 06-val adásvételi szerződést kötött a 13093 hrsz-ú, 13094 hrsz-ú és a 13095 hrsz-ú ingatlanra, melyekre telekalakítást követően a 48 férőhelyes bölcsőde kerül megépítésre.
A bölcsőde bővítésére az engedélyezési szintű tervdokumentáció elkészült, a telekalakítást követően tudjuk az építési engedélyezési eljárást megindítani.
2017. október 11-vel ajánlattételi felkérést küldtünk ki tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására. 2017. október 27-én aláírásra került a megbízási szerződés a nyertes ajánlattevővel.


Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.
Postacím: 2311 Szigetszentmiklós, Pf. 40
Telefon: 06-24/505-505 - Fax: 24/505-500
www.szigetszentmiklos.net